Tijela društva

Predsjednica:   Melita Mihalić

Zamjenica predsjednice:   Melita Mikeloti

Tajnik:   Valentina Softa

Članovi Izvršnog odbora:   Tomislav Bogojević, Dubravko Badalić, Vedran Lazić, Dragan Mažar, Denis Horaček, Goran Kovačević

Predsjednik Nadzornog odbora:   Vladimir Bajzek

Članovi Nadzornog odbora:   Goran Bezenšek, Igor Softa

Predsjednik Suda časti:    Alojz Grden

Članovi Suda časti:   Ivica Mijatović, Marijan Veble

Blagajnik:   Ana Kovačević

Želiš planinariti s nama?


Ispuni ovaj formular i pošalji ga nama!

pdf